Podmienky ochrany osobných údajov

Chránime vaše súkromie

Milí návštevníci webu či zákazníci,

robíme všetko pre to, aby sme chránili vaše súkromie a cítili ste sa na našej stránke bezpečne. Tým, že si prezeráte náš web, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám poskytnete svoju mailovú adresu, pretože máte záujem dostávať od nás informačné emaily, nám poskytujete svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov. Nižšie nájdete potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ale aj to, aké máte práva, či ako môžete požiadať o výmaz spracovaných údajov.

Kto sme – Správca osobných údajov


Správcom osobných údajov na webe profighters.sk profighters.cz profighters.eu je:

BOVE. s.r.o. , Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01, Stará Turá

IČO: 45404640


Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22611/R

Osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

V prípade, že sa potrebujete na nás obrátiť v priebehu spracovania údajov, môžete tak urobiť emailom: info@profighters.eu

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov:

 • Budeme spracovávať poskytnuté osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení tvojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Aké údaje zbierame


Údaje pri uzatvorení objednávky

Za účelom uzatvorenia objednávky, potrebujeme poznať vaše meno, fakturačnú adresu a email. Aby sme spolu mohli objednávku prebrať a riešiť veci počas plnenia služby, potrebujeme poznať aj vaše telefónne číslo.

Údaje pri vyplnení kontaktného formuláru

Na stránke http://www.profighters.sk/kontakt/ nájdete kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete kontaktovať. Tu nám poskytujete svoje meno (stačí krstné) a email, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a vybaviť vašu požiadavku.

Údaje pri zapísaní sa na odber noviniek emailom

Jediný údaj, ktorý je potrebný na prihlásenie sa k odberu noviniek, je vaša emailova adresa. Takto poskytnutý email slúži vylúčne len na zaslanie informácií týkajúcich sa noviniek na našom webe, prípadne aktuálnej ponuky týkajúcej sa našich služieb.

Údaje získané pri prezeraní a využívaní našej stránky

Pri produktoch je možnosť komentovania/informovania sa na produkt. Ak sa rozhodnete takto komentovať, je nutné vyplniť meno a email.

Získavame tiež údaje o tom, z akého zariadenia ku nám návštevníci prišli (telefón, tablet, počítač), aký prehliadač používajú (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome…), z akej stránky ste prišli na našu stránku (či priamo zadaním našej web adresy alebo preklikom z inej stránky), ktoré články / stránky si prezerali.

Účely spracovania – ako používame získané údaje


Vyššie spomenuté údaje, ktoré získame, využívame nasledovne:

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, fakturačná adresa, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie objednanej služby). Tieto údaje taktiež potrebujeme k vedeniu účtovníctva.

Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom a objednali ste si u nás služby, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby som vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Komunikácia

Vaše kontaktné údaje (telefón, email) využívame na vzájomnú komunikáciu s vami a neposkytujeme ich ďalším osobám.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov

V prípade, že ste sa prihlásili na odber noviniek emailom a udelili nám súhlas, posielame vám na email informácie o aktuálnej ponuke našich produktov. Z odberu emailov je možné sa kedykoľvek odhlásiť zaslaním emailu na adresu: info@profighters.eu alebo kliknúť na Odhlásiť sa priamo v doručenom emaily.

Vaše osobné údaje (e-mail), informáciu o tom, na čo klikáte v zaslanom e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu, a to po dobu 5 rokov od prihlásenia sa na odber noviniek.

Súhlas na zasielanie informačných emailov (newsletterov) nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov

E-maily s inšpiráciou, článkami či  službami vám zasielame ak ste našim zákazníčkom na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našiche-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme,  kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe tvojho súhlasu môžeme použiť fotografie a videá, na ktorých je zaznamenaná vaša osoba alebo vami poskytnuté písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Tieto osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov


Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).


Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Komu poskytnuté údaje sprístupňujeme


Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme iným subjektom s výnimkou situácii, ktoré uvádzame nižšie.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. , Košická 6, 821 09, Bratislava, IČO: 36 485 161
 • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 37001, České Budějovice, IČO: 28090403
 • Comsultia, s.r.o.,m Digital Park II Einsteinova 25, 851 01, Bratislava, IČO: 35944340
 • Mailchimp (mailing  – newsletter) – The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc. (google analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • DAMANY s.r.o., Jiráskova 168/16, 916 01  Stará Turá, IČO: 36314901


Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuj nás prostredníctvom e-mailu: info@profighters.eu

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja ti doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.
 • Právo namietať – máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa tvojej konkrétnej situácie na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe môjho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na mojom oprávnenom záujme. Taktiež máte vždy právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.


V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Ak sa rozhodnete nás kontaktovať kvôli uplatneniu svojich práv, prosím uveďte vo svojej žiadosti svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, prípadne telefón. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebudeme môcť vybaviť vašu žiadosť. Tieto informácie potrebujeme, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vašeosobné údaje neoprávnenej osobe.

Máte právo sa sťažovať na Úrade pre ochranu osobných údajov


Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018