Podmínky ochrany osobních udajů

Chráníme vaše soukromí
Milí návštěvníci webu či zákazníci,

děláme vše pro to, abychom chránili vaše soukromí a cítili jste se na naší stránce bezpečně. Tím, že si prohlížíte náš web, napište nám prostřednictvím kontaktního
formuláře nebo nám poskytnete svoji mailovou adresu, protože máte zájem dostávat od nás informační emaily, nám poskytujete své osobní údaje. Seznamte se prosím
s ochranou osobních údajů. Níže naleznete potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí, jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, ale také
to, jaká máte práva, nebo jak můžete požádat o výmaz zpracovaných údajů.
Kdo jsme – Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu profighters.cz / profighters.cz / profighters.eu je:


BOVE. s.r.o. , Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01, Stará Turá

IČ: 45404640

 

Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č.j. 22611/R

Osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné
další zpracovatele, kteří nám se zpracováváním budou pomáhat. V případě, že se potřebujete na nás obrátit v průběhu zpracování údajů, můžete tak učinit emailem: info@profighters.eu Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů: • Budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Jaké údaje sbíráme

 

Údaje při uzavření objednávky

Za účelem uzavření objednávky, potřebujeme znát vaše jméno, fakturační adresu a email. Abychom spolu mohli objednávku převzít a řešit věci během plnění služby, 
potřebujeme znát i vaše telefonní číslo. Údaje při vyplnění kontaktního formuláře Na stránce http://www.profighters.sk/kontakt/najdete kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat. Zde nám poskytujete své jméno (stačí křestní) a
email, abychom vás mohli zpětně kontaktovat a vybavit váš požadavek. Údaje při zapsání se k odběru novinek emailem Jediný údaj, který je potřebný k přihlášení k odběru novinek, je vaše emailová adresa. Takto poskytnutý email slouží výhradně k zaslání informací týkajících se novinek
na našem webu, případně aktuální nabídky týkající se našich služeb. Údaje získané při prohlížení a využívání naší stránky U produktů je možnost komentování/informování se na produkt. Rozhodnete-li se takto komentovat, je nutné vyplnit jméno a email.Získáváme také údaje o tom, z jakého zařízení k nám návštěvníci přišli (telefon, tablet, počítač), jaký prohlížeč používají (Internet Explorer, Safari, Firefox, 
Google Chrome…), z jaké stránky jste přišli na naši stránku (či přímo zadáním naší web adresy nebo proklikem z jiné stránky), které články / stránky si prohlížely.Účely zpracování – jak používáme získané údaje

Výše zmíněné údaje, které získáme, využíváme následovně:

Poskytování služeb, plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, fakturační adresa, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, číslo účtu, popř. 
telefon bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání objednané služby). Tyto údaje také potřebujeme k vedení účetnictví.

 

Vedení účetnictví

Pokud jste našim zákazníkem a objednali jste si u nás služby, vaše osobní údaje (fakturační údaje) bezpodmínečně potřebujeme, abych vyhověly zákonné 
povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Komunikace

Vaše kontaktní údaje (telefon, email) využíváme ke vzájemné komunikaci s vámi a neposkytujeme je dalším osobám.

 

Marketing – zasílání informačních e-mailů

V případě, že jste se přihlásili k odběru novinek emailem a udělili nám souhlas, posíláme vám na email informace o aktuální nabídce našich produktů. Z odběru
emailů je možné se kdykoliv odhlásit zasláním emailu na adresu: info@profighters.eu nebo kliknout na Odhlásit se přímo v doručeném emailu. Vaše osobní údaje (e-mail), informaci o tom, na co klikáte v zaslaném e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, a to po dobu
5 let od přihlášení k odběru novinek. Souhlas k zasílání informačních emailů (newsletterů) nám vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním
osobních údajů v rozsahu e-mail, případně jméno.Odhlášení ze zasílání newsletterů

E-maily s inspirací, články či službami vám zasíláme pokud jste naším zákaznicí na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího 
odkazu v každém zaslaném e-mailu.Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme posílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy
na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

Fotografická dokumentace, reference

Jen na základě tvého souhlasu můžeme použít fotografie a videa, na kterých je zaznamenána vaše osoba nebo vámi poskytnuty písemné reference na svých stránkách,
a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Tyto osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro
měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout
ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a tedy:

 

 • Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečeno heslem a čtečkou otisků prstů).
 • Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečené uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečené jménem a heslem).
 • Šifrovanou komunikací na našem webu (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.
 • Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi).

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
Komu poskytnuté údaje zpřístupňujeme

Osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme jiným subjektům s výjimkou situací, které uvádíme níže.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě
lépe než já a na dané zpracování se specializují. Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 

 • EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. , Košická 6, 821 09, Bratislava, IČO: 36 485 161
 • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 37001, České Budějovice, IČO: 28090403
 • Comsultia, s.r.o.,m Digital Park II Einsteinova 25, 851 01, Bratislava, IČO: 35944340
 • Mailchimp (mailing  – newsletter) – The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc. (google analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • DAMANY s.r.o., Jiráskova 168/16, 916 01  Stará Turá, IČO: 36314901

 

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní
a technickou podporu při fungování aplikací potřebných k fungování webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu mého podnikání (účetník).Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme však, že v takovém případě při
výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe a aktuální spolupracovníky. Vaše údaje nebudeme poskytovat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě
rozhodnutí Evropské komise. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktuj
nás prostřednictvím e-mailu:info@profighters.eu • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 15 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo pokládáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje,domníváte se, že zpracováváme nezákonně, 
  ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
  (Např. odhlášením se z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních nabídek.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup 
  – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme alespoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte
  na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech zpracovatelů a záloh. K zajištění práva na výmaz
  potřebujeme 10 dní.
 • Právo namítat – máte právo namítat z důvodů týkajících se tvé konkrétní situace na zpracování vašich osobních údajů, které je vykonáváno na základě mého 
  oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na mém oprávněném zájmu. Také máte vždy právo namítat vůči zpracování vašich
  osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. Rozhodnete-li se nás kontaktovat kvůli uplatnění svých práv, prosím uveďte ve své žádosti své jméno, příjmení, emailovou adresu, případně telefon. Pokud nám
uvedené údaje neposkytnete, nebudeme moci vyřídit vaši žádost. Tyto informace potřebujeme, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje
neoprávněné osobě. Máte právo si stěžovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů Máte-li pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme
rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018