profighters.sk

+421 907 300 930
9:00 - 15:00
Nový
search  user

Aikido

 Aikido

Aikido ("ai"-harmónia, "ki"-energie, "do"-cesta) je japonský druh bojového umenia, typický najmä stratégiou obrany. Je založené na myšlienke neagresivity, rozvíja cvičiaceho jedinca ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Zakladateľom je Morihei Ueshiba (1883 - 1969), jeden z najvýznamnejších bojovníkov, ktorý pochopil, že na násilie nie je potrebné odpovedať násilím, ale láskou a pochopením aby bolo niekomu ublížené.

História

Aikidó ako samostatné bojové umenie bolo vyvinuté až na prelome nášho storočia majstrom Ueshibom Morihei, ktorý vychádzal z Aikidžucu. Ak chceme poznať skutočný pôvod Aikido, musíme sa preto aspoň čiastočne zoznámiť s históriou Aikidžucu.
Toto umenie sa dá opísať ako technikun (džutsu) koordinovaného, ??spojeného, ??harmonizovaného či koncentrovaného (ai) vedomia, duše či ducha (ki).

Pokiaľ ide o včasnej histórii tejto metódy, je zaznamenané, že viac ako pred 700 rokmi existovala na sever od hory Fudži škola budo, starého bojového umenia. Táto škola sa špecializovala na učenie Aikidžucu, ktoré bolo udržiavané v tajnosti a obmedzené vždy len na niekoľko žiakov, väčšinou z radov starej šľachty. Toto umenie má svoj pôvod v kendžucu, či šermu, a postupne sa stávalo umením nadradeným džúdžucu.
Výrazy AIKI (rovnako ako Ju) zmanená princíp, spôsob použitia tela ako zbrane v boji, spôsob úspešného prevedenie techniky proti súperovi. Ústrednou ideou AIKI je použitie koordinovanej sily ki (vnútornej energie) v harmónii (ai) s rozličnými požiadavkami a okolnosťami boja. Zmiešaním Obrancov vlastnej stratégie so stratégiou súpera bolo možné nad ním aj celým bojom získať úplnú kontrolu, čím je dosiahnuté prvotného účelu boja: podrobenie súpera. Je ťažké povedať, do akej miery boli tieto výsledky za starých čias dosahované, pretože väčšina škôl Aikidžucu, ktoré rozvinuli techniky a stratégie upotrebiteľné v naozajstnom boji, zanikla.

Medzi týmito starými školami bola najznámejšie Daitórju. Podľa moderného znalca budžucu, pána Tomikiho z Kudokan, rukopisy inštrukcií istých tajných bojových umení (deň-sho), zostavené vo feudálnej ére, ukazujú k Aikidžucu, praktikovanému touto školou už v dobe Kamakura (1185-1333). Škola sama bola vraj založená Minamoto Yoshimitsu-em (zomrel 1120), viac známeho ako Zoshitsune, a umenie bolo praktizované bojovníkov klanu Minamoto niekoľko storočí pred tým, než bolo "zdedené" rodinou Takeda (súčasť vojenského klanu Aizu). Legitímnym učiteľom umenia, odvodeného z Aikidžucu, podľa japonského systému hierarchického odovzdávanie pokrvným putom, adopcií či afiliací, bol majster Uešiba Morihei, zakladateľ Aikido. Začiatok tejto špeciálna školy Aikidžucu, Daitórju, je spojený so šiestym synom cisára Seiwa, princom Sadasumi, žijúcim v 9. storočia. Pokiaľ ide o metodiku tejto školy, píše majster Uešiba Kisshomaru (syn Uešiba Moriheia) toto: "Jej história je hlboká a množstvo techník je značné."

O tom, ako bol koncept a aj skutočne stelesnený v starých technikách Aikidžucu praktikovaných školou Daito, nevieme dnes nič. Krása a pôsobivá účinnosť metódy sú však zrejmé v moderných interpretáciách techník, praktikovaných školami Aikido. Sledujete Ak tieto techniky použité proti jednému, alebo viac, súperom, či už ozbrojemým, alebo nie, nie je ťažké pochopiť, prečo bývalo Aikidžucu považované za umenie prekonávajúci džúdžucu.

Majster Uešiba Morihei bol naozaj posledným reprezentantom týchto škôl Aikidžucu, ktoré naposledy skrze neho prežili z feudálnych čias do 20. storočia, hoci v modifikovanej forme. Jeho Aikido obsahuje veľké množstvo techník, ktorými možno ľahko a rýchlo dosiahnuť podrobenie súperov.
Okrem Uešibovy Aikikai So-Hombu (Hombu dózou) v Tokiu existujú ďalšie školy, priamo alebo nepriamo ovplyvnené majstrom Ueshibom: Yoshinkan Institut (vedie majster Gozo Shioda), Yoseikan (majster Mochizuki), Korindo (majster Hirai) a Judo škola Kudokan, kde Aikido vyučuje majster Tomik. Konáre škôl Daito a Takeda (v čase M. Uešiba ju viedol Sókaku Takeda) sa tiež zaoberajú princípom AIKI.

Techniky Aikido sú vo svojej strategickej dimenzii založené na reflexivním konceptu AIKI, to jest, na totálnu koordináciu Obrancov reakcie na vedený útok. V Uešibově metóde však nejde len o koordináciu v strategickom zmysle, koordinácia nie je nazerať len ako prostriedok získania jedného, ??čiže obmedzeného, ??ciele, inteligentným použitím prírodných a anatomických zákonov, pretože to by obmedzilo hodnotu a význam princípu a techník na problém samotného boja. Takéhoto omzeného cieľ možno samozrejme dosiahnuť ľahko a rýchlo užitím techník Ju a wa, alebo agresívne technikou starých jednostraných technik priameho útoku, nevykonávajúcich do väčšej hĺbky súperovou stratégií (go).

Lebo Uešiba ďalej túžil vyvinúť integrovanú ľudskú osobnosť, plne vyváženú, v neustálom stave harmónie, adoptoval staré techniky AIKI, so snahou vymyslieť pružné nástroje, za ktorých pomoci by jeho ciele šlo uskutočniť. Jeho vysnívaný typ harmónie je veľmi ťažké získať. Techniky džucu, vymyslené pre boj, boli úmyselne obmedzené práve kôli ich špecializáciu. (Majster Kano musel čeliť rovnakému problému, ktorý vyriešil modifikácií džúdžucu techník a ich presunutie z dimenzie džúdžucu do dimenzie Džúdó.) Uešiba v súlade s komplexnejším poňatím princípe AIKI tiež modifikoval staré džucu a vytvoril novú metódu, už nazval Aikido.

Techniky

Pády

Mae ukemi - pád vpred kotoulením sa

Ushiro ukemi - pád vzad kotoulením sa

Yoko ukemi - pád do boku

Kote ukemi - pád cez zápästie, tvrdý pád

Zempo ukemi - pád na prednú časť tela (rybička)

Hombu ukemi - "padajúce list"


Útoky

Úchopy spredu

Gyaku hanmi kata Dori (katatetori, kata Mochi) - držanie jednou rukou za jednu ruku zrkadlovo

Ai hanmi kata Dori (kosatori, nana Mochi) - držanie jednou rukou za jednu ruku do kríža

Moro Dori (Ryota Mochi) - držanie oboma rukami jednu ruku

Ryota Dori - držanie oboma rukami za obe ruky

Kata Dori - jedna ruka drží rameno

Ryo kata Dori - obe ruky drží ramená

Munom Dori - jednou alebo oboma rukami držanie za golier

Hiji Dori - úchop za lakeť

Ryo hiji Dori - úchop za oba lakte

Úchopy zozadu

Ushiro Ryota Dori (ushiro tekubitori) - úchop oboma rukami obe ruky zozadu

Ushiro hiji Dori - úchop lakťa zozadu

Ushiro Ryo hiji Dori - úchop oboch lakťov zozadu

Ushiro kata Dori - uchopenie za rameno zozadu

Ushiro Ryo kata Dori - uchopenie za ramená zozadu

Ushiro ERI Dori - úchop za golier zozadu

Ushiro Kubi Shime - škrtenia zozadu

Ushiro Jim

Ushiro Tekubi Dori


Údery

Men uchi - úder do tváre

Kata Dori men uchi - úchop za rameno a úder do tváre

Shomen uchi - rovný sek na hlavu

Yokomen uchi - sek na hlavu z boku

Men Tsuki (jodan Tsuki) - úder päsťou na hlavu

Munom Tsuki - úder päsťou do hrudníka

Chudan Tsuki (munom Tsuki, Suigetsu Tsuki) - úder päsťou do brucha

Mae geri - priamy kop

Yoko geri - bočný kop

Mawashi geri-nízky (nie vždy) kop s otočkou


Techniky

Páky

Ikkyo (Ikkajo, Oshie Taoshi, Ude Osae) - prvý forma, "tlak na ruku"

Niky (Nikajo, Kote mawashi) - druhá forma, "páka na zápästie"

Sankyo (Sankajo, Kote hineri) - tretia forma, "krútenie zápästie"

Yonkyo (Yonkajo, Tekubi osae) - štvrtá forma, "tlak na zápästie"

Gokyo (Gokajo, Ude Nobashi) - piata forma, "pri útoku nožom"

Hody

Aiki otoshi - zhodenie AIKI

Irimi nage - priamy hod

Juji nage (juji garam) - hod odo prekrížené ruky

Kaiten nage - rotačné hod

Koky nage - hod "dychom"

Koshi nage - hod cez bedrá

Kote gaeshi - hod prekrútením zápästie

Shiho nage - hod do štyroch smerov

Sumi otoshi - rohové zhodenie

Hiji Shime - znehybnenie lakťa (variant nikkyo)

Tenchu ??nage - hod "neba - zeme"


Spôsoby vykonávania techník

Hanmi hantachi waza - prevedenie technik kde tori kľačí a uke útočí vo skoje

Henka waza - variabilný spôsob prevedenia techník, začínam jednou technikou a dokončujem technikou inú (napr. začiatok ako na ikkyo ale v priebehu techniky zmena na irimi nage).

Kaeshi waza - reverznej technika počas vykonávania techniky, uke sa stáva tori a naopak.

Kata waza - prevedenie techniky a fixácie tak, že sa tori snaží udržať uke v nejakej fixáciu.

SUWARI waza - techniky vykonávajú uke aj tori v kľaku na zemi.

Tachi Dori - techniky pri ktorých odoberá tori meč (bokken) od uke

Tachi waza - prevedenie technik v stoji

Tanto Dori – techniky kde tori odebítá nôž (tanto) od ruky

Jo Dori - techniky kde sa tori bráni útoku jo

Novinky Akcie Adidas Alpha Industries Bad Boy Berebells Boxeur Des Rues Boxing Machine Bron Vit Bushido Contact Devakam ELEVATOR Training Extreme Hobby Fighter Hayabusa Hms Leone Lonsdale Manto MC FITNESS No Stink NOCCO Odor Aid Oktagon Phantom mma Pride or Die Professional Fighter Regard Shock Doctor Silver Star STROOPS MMA Tapout Throwdown Top King Twins Twinzz Under Armour Vantage Venum Victory Xcervise YOKKAO